Fiskalizacija

FISKALIZACIJA

Svaka fiskalna kasa ima fiskalni modul — deo u kojem je fiskalna memorija i koji je zaliven za kućište kase, tako da se ne može bez tragova izvaditi i vratiti. Kod kupovine fiskalne kase, ovlašćeni serviser treba da u fiskalnu memoriju unese PIB vlasnika fiskalne kase, vreme i mesto početka rada kase, a u prisustvu poreskog inspektora. To se zove fiskalizacija…

KO SVE MORA IMATI FISKALNU KASU?

Osim retkih izuzetaka, svi koji prodaju robu na malo ili pružanje usluga fizičkim licima moraju imati fiskalnu kasu i na njoj evidentirati svaku prodaju robe ili usluge. Ova obaveza ne važi za poljoprivrednike i zanatlije koji prodaju svoje proizvode na pijacama…

DEFISKALIZACIJA

Ako se steknu uslovi za prestanak obavljanja delatnosti, fiskalnu kasu je potrebno defiskalizovati pri čemu se u servisu isčitavaju podaci iz fiskalnog modula, ukljanjaju se fiskalne plombe vadi se fisklani modul koji kasnije ide na uništavanje. Servisna knjižica i fiskalna kasa bez modula, vraća se vlasniku koji je tek nakon toga može otudjiti. Novi vlasnik mora iznova da sprovede postupak fiskalizacije…

FISKALNA KASA

Fiskalna kasa je uređaj koji registruje podatke o prodatoj robi i uslugama. Ona beleži podatke na paprinoj traci čiji isečak dobija kupac, kontrolnoj traci koja ostaje u samom uređaju, i u fiskalnoj memoriji, što omogućava kasnije štampanje raznih dokumenata koje će ti tražiti Poreska uprava….

ZAKON O FISKALNIM KASAMA

Ovim zakonom uređuje se evidentiranje svakog pojedinačno ostvarenog prometa dobara na malo, odnosno svake pojedinačno izvršene usluge fizičkim licima preko elektronske registar kase sa fiskalnom memorijom ili fiskalnog štampača (u daljem tekstu: fiskalna kasa), tehničke i funkcionalne karakteristike fiskalne kase, fiskalni dokumenti fiskalne kase, evidentiranje prometa, otklanjanje grešaka, resetovanje fiskalne kase, stavljanje u promet fiskalne kase, fiskalizacija, servisiranje i popravka fiskalne kase, kontrola tehničkih i funkcionalnih karakteristika fiskalne kase, kontrola evidentiranja prometa preko fiskalne kase i kontrola rada ovlašćenog servisa.